นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียน

เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม ตอบแบบสอบถาม หรือสอบถามข้อมูลใดๆทาง EMAIL หรือมีส่วนร่วมกับเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ทางเราอาจจะขอทราบชื่อ ที่อยู่ การจัดส่งทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์ หรือข้อมูลอื่น อย่างไรก็ตามท่านสามารถเข้าชมสินค้าในเว็บไซต์ www.chawasampeng.com โดยไม่ลงทะเบียนได้


การใช้ข้อมูลการลงทะเบียน
www.chawasampeng.com อาจจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการลงทะเบียน หรือการสั่งซื้อสินค้า เพื่อเข้าร่วมการทำแบบสำรวจทางด้านการตลาด และเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์การสมัคร ENEWSLETTER ท่านจะได้รับวารสารสมาชิกทางอีเมล์ในกรณีที่ลูกค้า เคยลงทะเบียนซื้อสินค้า หรือ ลงสมัครเพื่อรับข่าวสารไว้แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกจะรับข่าวสารหรือโปรโมชั่นทางอีเมล์ได้ตลอดเวลา เพียงกดเลือกปุ่ม “ต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร การรักษาข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chawasampeng.com ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยที่ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้ความปลอดภัย ที่เข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายของทางบริษัทเท่านั้น และบุคคลเหล่านั้นต้องเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ เมื่อลูกค้าทำรายการสั่งซื้อ หรือล็อกอินเข้าไปยังข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่สำคัญทางการเงินของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยระบบ SECURE SOCKET LAYER (SSL) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมธุรกรรมออนไลน์


การเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
www.chawasampeng.com จะไม่ขาย ซื้อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เพื่อจุดประสงค์ที่เหมาะสม หากสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในเว็บไซต์ หรือเพื่อปกป้องสิทธิของทางบริษัทและรวมถึงผู้อื่นทั้งในด้านข้อมูล ทรัพย์สิน และความปลอดภัย


การแก้ไขข้อมูล หรือ ลบข้อมูลของท่าน
ในการเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ลูกค้าสามารถเข้าไปจัดการไดโดยการคลิกที่ปุ่ม “MY ACCOUNT” ด้านบนขวามือของหน้าเว็บไซต์ www.chawasampeng.com เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “SAVE”


คำถามและข้อเสนอแนะ
www.chawasampeng.com ยินดีรับฟังทุกคำถามและความคิดเห็น รวมถึงความเป็นกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ที่ contact@chawasampeng.com


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์นี้มีผลเฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์  www.chawasampeng.com  เท่านั้น โดยจะไม่เกี่ยวกับข้อมูลที่เก็บในระบบออฟไลน์ขอบริษัทฯ

เมนู